مشروح خبر
قهرمانی پرش با اسب استان البرز رده Bنونهالان

قهرمانی پرش با اسب استان البرز رده Bنونهالان مورخ ۹۷/۸/۱۱ به شرح ذیل میباشد:

 

مقام

نام سوارکار

نام اسب

باشگاه

1

مبینا فرجامی

باکارت

آرش

2

تینا خسروشاهی

پاریس

کلاک

3

ارشیا رحیمی

آلته ویتو

فرمان آرا

4

سهند امیری

نیکی

آذین

5

نیما نیری

کن تگ را

آرش

 

 

 

روابط عمومی هیأت سوارکاری استان البرز                    

شنبه , 12 آبان 1397

آرشیو اخبار