مشروح خبر
قهرمانی پرش با اسب استان البرز رده Bنوجوانان

قهرمانی پرش با اسب استان البرز رده Bنوجوانان مورخ ۹۷/۸/۱۱ به شرح ذیل میباشد:

 

مقام

نام سوارکار

نام اسب

باشگاه

1

رها کوشافر

زاگیتا

دشت بهشت

2

امین موسوی

سربلکی

دشت بهشت

3

امیررضا غفوری

واندربیلت

دشت بهشت

4

شاهرخ توانایی

کاوالیرو

دشت بهشت

5

رضا علی مولایی

فاینالی

آرش

 

 

 

روابط عمومی هیأت سوارکاری استان البرز                      

شنبه , 12 آبان 1397

آرشیو اخبار