مشروح خبر
جایزه بزرگ مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری استان البرز با حامی مالی گروه رایدر

جایزه بزرگ هیات سوارکاری استان البرز با همکاری و حمایت مالی گروه رایدر

روز جمعه 6 اردیبهشت 1398 در باشگاه هوشمند مسابقات پرش با اسب در رده های اعلامی در بخشنامه با حمایت مالی گروه رایدر برگزار میگردد.

دوشنبه , 2 اردیبهشت 1398

آرشیو اخبار