مشروح خبر
جایزه بزرگ مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری استان البرز با حامی مالی گروه رایدر

 

 

اولين مسابقات پرش با اسب سال ١٣٩٨

جايـــزه بزرگ رايدر

 وهيأت سواركاري استان البرز

جمعه ٦ ارديبهشت ماه سال جاري

باشگاه سواركاري هوشمند (محمدشهر)

https://www.instagram.com/rider_ir/

 

@rider_group

چهارشنبه , 4 اردیبهشت 1398

آرشیو اخبار