مشروح خبر
مسابقه ورزشی اسب اصیل ایرانی(جام زنده یاد مری لیلی قراگوزلو)

کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل فدراسیون سوارکاری با همکاری هیات سوارکاری استان البرز  به مناسبت گرامیداشت یاد بانوی بزرگ اسب زنده یاد مری لیلی قراگوزلو بر گزار  میکند،:

 

مسابقه ورزشی اسب اصیل ایرانی جام زنده یاد مری لیلی قراگوزلو

 

شامل کلیه اسبهای نژاد ایرانی در دو رشته چاپار (عبور از موانع در مانژ) و سواری کلاسیک (لباس سوارکاری و لباس محلی)

 

 

محل باشگاه سوارکاری مهرگان استان البرز

 

تاریخ 6 شهریور ماه 1398

 

 

 

روابط عمومي هيات سواركاري استان البرز

 

 

 

 

 

اسب#سوارکار#مسابقات سوارکاری#بیمه اسب#باشگاه سوارکاری#هیات سوارکاری#استان البرز#فدراسیون سوارکاری#اسب# پرش#اسب

 

سه شنبه , 15 مرداد 1398

آرشیو اخبار